Bảng giá vé xe

 

Kon Tum ⇔ TP Hồ Chí Minh
Bến đi Bến đến Loại xe Giá vé Cơm Ghi chú
Kon Tum TP Hồ Chí Minh Giường nằm 270.000 0 Miễn phí khăn lạnh, nước uống
TP Hồ Chí Minh Kon Tum Giường nằm 270.000 0 Miễn phí khăn lạnh, nước uống

 

Ngọc Hồi ⇔ TP Hồ Chí Minh
Bến đi Bến đến Loại xe Giá vé Cơm Ghi chú
Ngọc Hồi TP Hồ Chí Minh Giường nằm 290.000 0 Miễn phí khăn lạnh, nước uống
TP Hồ Chí Minh Ngọc Hồi Giường nằm 290.000 0 Miễn phí khăn lạnh, nước uống

 

Đăk Hà (Kon Tum) ⇔ TP Hồ Chí Minh
Bến đi Bến đến Loại xe Giá vé Cơm Ghi chú
Đăk Hà TP. HCM Giường nằm 280.000 0 Miễn phí khăn       lạnh, nước uống
TP.HCM Đăk Hà Giường nằm 280.000 0 Miễn phí khăn       lạnh, nước uống
 

 

Kon Tum ⇔ Đà Nẵng
Bến đi Bến đến Loại xe Giá vé Cơm Ghi chú
Kon Tum Đà Nẵng Giường nằm 180.000 0 Miễn phí khăn lạnh, nước uống
Đà Nẵng Kon Tum Giường nằm 180.000 0 Miễn phí khăn lạnh, nước uống

 

Kon Tum ⇔ Quy Nhơn
Bến đi Bến đến Loại xe Giá vé Cơm Ghi chú
Kon Tum Quy Nhơn Ghế ngồi 110.000 0 Miễn phí khăn       lạnh, nước uống
Quy Nhơn Kon Tum Ghế ngồi 110.000 0 Miễn phí khăn       lạnh, nước uống

 

Kon Tum ⇔ Huế
Bến đi Bến đến Loại xe Giá vé Cơm Ghi chú
Kon Tum TP. Huế Giường nằm 210.000 0 Miễn phí khăn       lạnh, nước uống
TP. Huế Kon Tum Giường nằm 210.000 0 Miễn phí khăn       lạnh, nước uống

 

Kon Tum ⇔ Quảng Bình
Bến đi Bến đến Loại xe Giá vé Cơm Ghi chú
Kon Tum Quảng Bình Giường nằm 300.000 0 Miễn phí khăn       lạnh, nước uống
Quảng Bình Kon Tum Giường nằm 300.000 0 Miễn phí khăn       lạnh, nước uống

* Lưu ý: Đối với hành khách các giường sau

  • - A16, A17, A18, A19, A20
  • - B16, B17, B18, B19, B20
  • - Và 3 giường Sup

Công ty Minh Quốc sẽ giảm 20.000 đ/1 hành khách/1 tuyến. Áp dụng cho tất cả các tuyến, trừ tuyến Kon Tum - Quy Nhơn (và ngược lại).

Hỗ trợ online

0903 511 350

(Mrs.Thùy)

0905 139 205

(Mr.Tiến)