Banner KM 1
  Banner KM 3
  Banner KM 2

   

  Kon Tum ⇔ Hồ Chí Minh
  Bến Đi Bến đến Loại xe Giá vé Cơm Ghi Chú
  Kon Tum TP Hồ Chí Minh Giường nằm 270.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống
  TP Hồ Chí Minh Kon Tum Giường nằm 270.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống

   

  Ngọc Hồi ⇔ Hồ Chí Minh
  Bến Đi Bến đến Loại xe Giá vé Cơm Ghi Chú
  Ngọc Hồi TP Hồ Chí Minh Giường nằm 290.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống
  TP Hồ Chí Minh Ngọc Hồi Giường nằm 290.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống

   

  Đăk Hà ⇔ Hồ Chí Minh
  Bến Đi Bến đến Loại xe Giá vé Cơm Ghi Chú
  Đăk Hà TP Hồ Chí Minh Giường nằm 280.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống
  TP Hồ Chí Minh Đăk Hà Giường nằm 280.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống

   

  Kon Tum ⇔ Đà Nẵng
  Bến Đi Bến đến Loại xe Giá vé Cơm Ghi Chú
  Kon Tum Đà Nẵng Giường nằm 200.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống
  Đà Nẵng Kon Tum Giường nằm 200.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống

   

  Kon Tum ⇔Quy Nhơn
  Bến Đi Bến đến Loại xe Giá vé Cơm Ghi Chú
  Kon Tum Quy Nhơn Giường nằm 110.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống
  Quy Nhơn Kon Tum Giường nằm 110.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống

   

  Kon Tum ⇔ Huế
  Bến Đi Bến đến Loại xe Giá vé Cơm Ghi Chú
  Kon Tum TP. Huế Giường nằm 230.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống
  TP. Huế Kon Tum Giường nằm 230.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống

   

  Kon Tum ⇔ Quảng Bình
  Bến Đi Bến đến Loại xe Giá vé Cơm Ghi Chú
  Kon Tum Quảng Bình Giường nằm 300.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống
  Quảng Bình Kon Tum Giường nằm 300.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống

   

  Kon Tum ⇔ TP Vinh
  Bến Đi Bến đến Loại xe Giá vé Cơm Ghi Chú
  Kon Tum TP Vinh Giường nằm 440.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống
  TP Vinh Kon Tum Giường nằm 440.000 0 Miễn phí khắn lạnh,nước uống