Banner KM 1
  Banner KM 3
  Banner KM 2

  Xuất bến: 16h30 đến 18h00 hàng ngày

  Khoảng cách 600 km - Thời gian di chuyển 12 giờ

  Trạm dừng nghỉ Quán cơm Chư Sê ( Gia Lai) ; Cây xăng dầu 68 Đăk Nông, Trạm dừng chân Bình Phước

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Xuất bến: 16h30 đến 18h00 hàng ngày

  Khoảng cách 600 km - Thời gian di chuyển 12 giờ

  Trạm dừng nghỉ Quán cơm Chư Sê ( Gia Lai) ; Cây xăng dầu 68 Đăk Nông, Trạm dừng chân Bình Phước

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Xuất bến: 15h00 hằng ngày

  Khoảng cách 750 km

  Trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Xuất bến: 15h00 hằng ngày

  Khoảng cách 750 km

  Trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Xuất bến: 17h00 hằng ngày

  Khoảng cách 600 km

  Trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Xuất bến 17:00 hằng ngày

  Khoảng cách 600 km

  Trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Thời gian xuất bến: 6h40' , 7h40' và 9h00' hàng ngày

  Khoảng cách 235 km - Thời gian di chuyển 4h

  Trạm dừng nghỉ thị xã An Khê - Tỉnh Gia Lai

  Miễn phí xe trung chuyển khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Xuất bến: 12h40 , 14h40 và 15h40 hàng ngày

  Khoảng cách 235 km - Thời gian di chuyển 4h

  Trạm dừng nghỉ thị xã An Khê - Tỉnh Gia Lai

  Miễn phí xe trung chuyển khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Xuất bến: 15h00 hằng ngày

  Khoảng cách 660 km

  Trạm dừng chân Gia Lai, Đăk Nông, Bình Phước

  Miễn phí xe trung chuyển khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Xuất bến: 15h00 hằng ngày

  Khoảng cách 660 km

  Trạm dừng chân Bình Phước - Đăk Nông - Gia Lai - Kon Tum

  Miễn phí xe trung chuyển khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Xuất bến: 19h30 đến 20h30 hàng ngày

  Khoảng cách 310 km. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 8 giờ.

  Trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Xuất bến: 19h30 đến 20h30 hàng ngày

  Khoảng cách 310 km - Thời gian di chuyển 8 giờ

  Trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Xuất bến: 19h30 hằng ngày

  Khoảng cách 400 km - Thời gian di chuyển 8h

  Không trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển và khăn lạnh

  Xuất bến: 19h30 hàng ngày

  Khoảng cách 400 km - Thời gian di chuyển 8h

  Không trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển và khăn lạnh

  rent

  Cho Thuê Xe 16 Chỗ

  rent

  Cho Thuê Xe 4 chỗ

  rent

  Cho Thuê xe 45 Chỗ

  rent

  Cho Thuê Xe 29 Chỗ