1. Tuyến Kon Tum - TP Hồ Chí Minh

Thời gian xuất bến: 16h30 đến 18h00 hàng ngày

Khoảng cách: 600 Km

Trạm dừng: Quán cơm Chư Sê ( Gia Lai) ; Cây xăng dầu 68 Đăk Nông, Trạm dừng chân Bình Phước

Tuyến  Kon Tum   đi TP Hồ Chí Minh  dài khoảng 600 km. Trung bình mỗi ngày có 4 - 5 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 16h30 đến 18h00 do MINH QUỐC KON TUM vận hành. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 12 giờ.

 

2. Tuyến TP Hồ Chí Minh - Kon Tum

Thời gian xuất bến: 16h30 đến 18h00 hàng ngày

Khoảng cách: 600 Km

Trạm dừng: Trạm dừng chân Thaco Bình Phước; Trạm xăng dầu 68 ( Đăk Nông); Gia Lai

Tuyến TP H  Chí  Minh - Kon Tum dài khoảng 600 km. Trung bình mỗi ngày có 4 - 5 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 16h30 đến 18h00 do MINH QUỐC KON TUM vận hành. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 12 giờ.

3. Tuyến Kon Tum - Đà Nẵng

Thời gian xuất bến: 19h30 đến 20h30 hàng đêm

Khoảng cách: 310 Km

Trạm dừng:

Tuyến Kon Tum - Đà Nẵng dài khoảng 310 km. Trung bình mỗi ngày có 3 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 19h30 đến 20h30 do MINH QUỐC KON TUM vận hành. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 8 giờ.

4.Tuyến Đà Nẵng - Kon Tum

Thời gian xuất bến: 19h30 đến 20h30 hàng đêm

Khoảng cách: 310km

Trạm dừng:

Tuyến Đà Nẵng  - Kon Tum dài khoảng 310 km. Trung bình mỗi ngày có 2 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 19h30 đến 20h30 do MINH QUỐC KON TUM vận hành. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 8 giờ.

5. Tuyến Kon Tum - Quy Nhơn

Thời gian xuất bến: 6h40' , 7h40' và 9h00' hàng ngày

Khoảng cách: 235 Km

Trạm dừng: Thị xã An Khê - Tỉnh Gia Lai

Tuyến Kon Tum - Quy Nhơ n  dài khoảng 235 km. Trung bình mỗi ngày có 3 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 6h400 đến 9h00 do MINH QUỐC KON TUM vận hành. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 4 giờ.

6. Tuyến Quy Nhơn - Kon Tum

Thời gian xuất bến: 12h40 ; 14h40 và 15h40 hàng ngày

Khoảng cách: 235 Km

Trạm dừng: Thị xã An Khê - Gia Lai

Tuyến Quy Nhơn - Kon Tum - dài khoảng 235 km. Trung bình mỗi ngày có 3 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 8h00 đến 14h00 do MINH QUỐC KON TUM vận hành. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 4 giờ.

7.Tuyến Ngọc Hồi - TP Hồ Chí Minh

Thời gian xuất bến: 15h hàng ngày

Khoảng cách: 660km

Trạm dừng: Gia Lai - Đăk Nông- Bình Phước

8.Tuyến TP Hồ Chí Minh - Ngọc Hồi

Thời gian xuất bến: 15h hàng ngày

Khoảng cách: 660km

Trạm dừng: Bình Phước - Đăk Nông - Gia Lai - Kon Tum

9. Tuyến Kon Tum - Huế

Thời gian xuất bến: 19h30

Khoảng cách: 400 km

Trạm dừng: Không

Tuyến Kon Tum - Huế - dài khoảng 400 km. Trung bình mỗi ngày có 01 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ  19h30 hàng ngày do MINH QUỐC KON TUM vận hành. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 08 tiếng

10. Tuyến Huế - Kon Tum

Thời gian xuất bến: 18h00 hàng ngày

Khoảng cách: 400 km

Trạm dừng: Không

Tuyến Huế - Kon Tum - dài khoảng 400 km. Trung bình mỗi ngày có 01 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ  19h30 hàng ngày do MINH QUỐC KON TUM vận hành. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 08 tiếng

11. Tuyến Kon Tum - Quảng Bình

Thời gian xuất bến: 17h hàng ngày

Khoảng cách: 694 km

Trạm dừng: có

Tuyến Kon Tum - Quảng Bình dài khoảng 694 km. Do Minh Quốc vận hành. Có xe trung chuyển miễn phí. Thời gian di chuyển trên chặng dự kiến 11h.

12. Tuyến Quảng Bình - Kon Tum

Thời gian xuất bến: 17h hàng ngày

Khoảng cách: 694 km

Trạm dừng: Có

Tuyến Quảng Bình - Kon Tum dài khoảng 694 km, do Minh Quốc vận hành. Phục vụ khách hàng bằng xe Universe cao cấp. Có xe trung chuyển miễn phí. Thời gian di chuyển trên chặng dự kiến 11h.

Hỗ trợ online

0903 511 350

(Mrs.Thùy)

0905 139 205

(Mr.Tiến)