Call: 02603 855 855

  Nhận đặt chỗ phục vụ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021
  Giảm giá vé tri ân khách hàng nhân kỉ niêm 12 năm thành lập công ty
  Kon PLông (Kon Tum)- TP. HCM
  Banner KM 1

  Xuất bến:Tài 1: 16h30 ; Tài 2: 17h00 ; Tài 3: 17h30 ; Tài 4: 17h45 ;Tài 5: 17h45 ;Tài 6: 17h45

  Khoảng cách 600 km - Thời gian di chuyển dự kiến 11 giờ

  Dừng lần 1: Cơm Hà Xuân ; Lần 2: trạm xăng dầu 68 ; Lần 3 : cây dầu Thành Công
  (Tại đây công ty chúng tôi trang bị cho quý khách khăn lạnh, kem và bàn chải đánh răng để quý khách tự vệ sinh cá nhân trước khi xe vào bến)

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, nước lọc

  Xuất bến: Tài 1: 16h30 ; Tài 2 : 17h00 ; Tài 3 : 17h30 ; Tài 4 : 18h00 ; Tài 5: 18h00 ; Tài 6: 18h00

  Khoảng cách 600 km - Thời gian di chuyển dự kiến 11 giờ

  Lần 1 :Trạm dừng chân Thanh Thủy ; Lần 2 : cây xăng dầu 68 ; Lần 3 : cây dầu Quốc Bảo
  (Tại đây công ty chúng tôi trang bị cho quý khách khăn lạnh, kem và bàn chải đánh răng để quý khách tự vệ sinh cá nhân trước khi xe vào bến)

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, nước lọc

  Xuất bến: 16h15 hàng ngày

  Khoảng cách 620 km - Thời gian di chuyển dự kiến 11 giờ 30 phút

  Dừng lần 1: Cơm Hà Xuân ; Lần 2: trạm xăng dầu 68 ; Lần 3 : cây dầu Thành Công
  (Tại đây công ty chúng tôi trang bị cho quý khách khăn lạnh, kem và bàn chải đánh răng để quý khách tự vệ sinh cá nhân trước khi xe vào bến)

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, nước lọc

  Xuất bến: 17h30 hàng ngày

  Khoảng cách 620 km - Thời gian di chuyển dự kiến 11 giờ 30 phút

  Lần 1 :Trạm dừng chân Thanh Thủy ; Lần 2 : cây xăng dầu 68 ; Lần 3 : cây dầu Quốc Bảo
  (Tại đây công ty chúng tôi trang bị cho quý khách khăn lạnh, kem và bàn chải đánh răng để quý khách tự vệ sinh cá nhân trước khi xe vào bến)

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, nước lọc

  Xuất bến: 15h00 hằng ngày

  Khoảng cách 660 km - Thời gian di chuyển dự kiến 12 giờ

  Dừng lần 1: Cơm Hà Xuân ; Lần 2: trạm xăng dầu 68 ; Lần 3 : cây dầu Thành Công
  (Tại đây công ty chúng tôi trang bị cho quý khách khăn lạnh, kem và bàn chải đánh răng để quý khách tự vệ sinh cá nhân trước khi xe vào bến)

  Miễn phí xe trung chuyển khăn lạnh,nước lọc

  Xuất bến: 17h30 hằng ngày

  Khoảng cách 660 km - Thời gian di chuyển dự kiến 12 giờ

  Lần 1 :Trạm dừng chân Thanh Thủy ; Lần 2 : cây xăng dầu 68 ; Lần 3 : cây dầu Quốc Bảo
  (Tại đây công ty chúng tôi trang bị cho quý khách khăn lạnh, kem và bàn chải đánh răng để quý khách tự vệ sinh cá nhân trước khi xe vào bến)

  Miễn phí xe trung chuyển khăn lạnh,nước lọc

  Xuất bến: 17h00 hằng ngày

  Khoảng cách 650 km - Thời gian di chuyển dự kiến 12 giờ

  Trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Xuất bến: 17h00 hằng ngày

  Khoảng cách 650 km - Thời gian di chuyển dự kiến 12 giờ

  Trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Xuất bến: 19h30 hằng ngày

  Khoảng cách 400 km - Thời gian di chuyển dự kiến 8 giờ

  Không trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển và khăn lạnh, nước lọc

  Xuất bến: 18h30 hàng ngày

  Khoảng cách 400 km - Thời gian di chuyển dự kiến 8 giờ

  Không trạm dừng nghỉ

  Miễn phí khăn lạnh, nước lọc

  Xuất bến: Tài 1: 19h30 đi quốc lộ 14E (Ngã ba cây cóc); Tài 2: 20h15; Tài 3: 20h30 hàng ngày đi đường Hồ Chí Minh

  Khoảng cách 350 km - Thời gian di chuyển dự kiến 8 giờ.

  Trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, nước lọc

  Xuất bến: Tài 1: 19h30 đi quốc lộ 14E (Ngã ba cây cóc); Tài 2: 20h30; Tài 3: 21h00 hàng ngày đi đường Hồ Chí Minh

  Khoảng cách 350 km - Thời gian di chuyển dự kiến 8 giờ.

  Trạm dừng nghỉ

  Miễn phí khăn lạnh,nước lọc

  Thời gian xuất bến: 6h00' , 7h00' , 8h00. 9h00' hàng ngày

  Khoảng cách 235 km - Thời gian di chuyển dự kiến 4 giờ

  Trạm dừng nghỉ thị xã An Khê - Tỉnh Gia Lai

  Miễn phí xe trung chuyển khăn lạnh, nước lọc

  Xuất bến: 12h30 , 13h30 , 14h30, 15h30 hàng ngày

  Khoảng cách 235 km - Thời gian di chuyển dự kiến 4 giờ

  Trạm dừng nghỉ thị xã An Khê - Tỉnh Gia Lai

  Miễn phí khăn lạnh,nước loc

  Dự kiến thời gian xuất bến các tuyến có thể sẽ được điều chỉnh. Khi điều chỉnh Minh Quốc sẽ gọi điện trực tiếp đến Quý khách trong ngày

  rent

  Cho Thuê Xe 16 Chỗ

  rent

  Cho Thuê Xe 4 chỗ

  rent

  Cho Thuê xe 45 Chỗ

  rent

  Cho Thuê Xe 29 Chỗ