Call: 02603 855 855

  Giảm giá vé tri ân khách hàng
  THÔNG BÁO NHẬN ĐẶT CHỖ PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019
  Kon PLông (Kon Tum)- TP. HCM
  Banner KM 1

  Xuất bến:Tài 1: 16h30 ; Tài 2: 17h00 ; Tài 3: 17h30 ; Tài 4: 18h00 ;Tài 5: 18h15 ;Tài 6: 18h30

  Khoảng cách 600 km - Thời gian di chuyển 12 giờ

  Dừng lần 1: Cơm Hà Xuân ; Lần 2: trạm xăng dầu 68 ; Lần 3 : cây dầu Thành Công
  (Tại đây công ty chúng tôi trang bị cho quý khách khăn lạnh, kem và bàn chải đánh răng để quý khách tự vệ sinh cá nhân trước khi xe vào bến)

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, nước lọc

  Xuất bến: Tài 1: 16h30 ; Tài 2 : 17h00 ; Tài 3 : 17h30 ; Tài 4 : 18h00 ; Tài 5: 18h00 ; Tài 6: 18h00

  Khoảng cách 600 km - Thời gian di chuyển 12 giờ

  Lần 1 :Trạm dừng chân Thanh Thủy ; Lần 2 : cây xăng dầu 68 ; Lần 3 : cây dầu Quốc Bảo
  (Tại đây công ty chúng tôi trang bị cho quý khách khăn lạnh, kem và bàn chải đánh răng để quý khách tự vệ sinh cá nhân trước khi xe vào bến)

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, nước lọc

  Xuất bến:Tài 1: 16h30 ; Tài 2: 17h00 ; Tài 3: 17h30 ; Tài 4: 18h00 ;Tài 5: 18h15 ;Tài 6: 18h30

  Khoảng cách 607 km - Thời gian di chuyển 12 giờ 44 phút

  Dừng lần 1: Cơm Hà Xuân ; Lần 2: trạm xăng dầu 68 ; Lần 3 : cây dầu Thành Công
  (Tại đây công ty chúng tôi trang bị cho quý khách khăn lạnh, kem và bàn chải đánh răng để quý khách tự vệ sinh cá nhân trước khi xe vào bến)

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, nước lọc

  Xuất bến: Tài 1: 16h30 ; Tài 2 : 17h00 ; Tài 3 : 17h30 ; Tài 4 : 18h00 ; Tài 5: 18h00 ; Tài 6: 18h00

  Khoảng cách 607 km - Thời gian di chuyển 12 giờ 44 phút

  Lần 1 :Trạm dừng chân Thanh Thủy ; Lần 2 : cây xăng dầu 68 ; Lần 3 : cây dầu Quốc Bảo
  (Tại đây công ty chúng tôi trang bị cho quý khách khăn lạnh, kem và bàn chải đánh răng để quý khách tự vệ sinh cá nhân trước khi xe vào bến)

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, nước lọc

  Xuất bến: 15h00 hằng ngày

  Khoảng cách 636 km

  Dừng lần 1: Cơm Hà Xuân ; Lần 2: trạm xăng dầu 68 ; Lần 3 : cây dầu Thành Công
  (Tại đây công ty chúng tôi trang bị cho quý khách khăn lạnh, kem và bàn chải đánh răng để quý khách tự vệ sinh cá nhân trước khi xe vào bến)

  Miễn phí xe trung chuyển khăn lạnh,nước lọc

  Xuất bến: 17h30 hằng ngày

  Khoảng cách 636 km

  Lần 1 :Trạm dừng chân Thanh Thủy ; Lần 2 : cây xăng dầu 68 ; Lần 3 : cây dầu Quốc Bảo
  (Tại đây công ty chúng tôi trang bị cho quý khách khăn lạnh, kem và bàn chải đánh răng để quý khách tự vệ sinh cá nhân trước khi xe vào bến)

  Miễn phí xe trung chuyển khăn lạnh,nước lọc

  Tài 1 Xuất bến: 19h30 đi quốc lộ 14A (Ngã 3 cây Cóc) ;Tài 2 và Tài 3 xuất bến :08h30 hàng ngày đi đường Hồ Chí Minh

  Khoảng cách 350 km. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 8 giờ.

  Trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, nước lọc

  Tài 1 Xuất bến: 19h30 đi quốc lộ 14(Ngã 3 cây Cóc)Tài 2 Xuất bến: 08h30, tài 3 xuất bến: 09h00 hàng ngày đi đường Hồ Chí Minh

  Khoảng cách 310 km - Thời gian di chuyển 8 giờ

  Trạm dừng nghỉ

  Miễn phí khăn lạnh,nước lọc

  Xuất bến: 20h00 hằng ngày

  Khoảng cách 400 km - Thời gian di chuyển 8h

  Không trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển và khăn lạnh, nước lọc

  Xuất bến: 18h00 hàng ngày

  Khoảng cách 400 km - Thời gian di chuyển 8h

  Không trạm dừng nghỉ

  Miễn phí khăn lạnh, nước lọc

  Xuất bến: 17h00 hằng ngày

  Khoảng cách 650 km

  Trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Xuất bến: 17h00 hằng ngày

  Khoảng cách 650 km

  Trạm dừng nghỉ

  Miễn phí xe trung chuyển, khăn lạnh, bàn chải và kem đánh răng

  Thời gian xuất bến: 6h00' , 7h00' , 8h00. 9h00' hàng ngày

  Khoảng cách 235 km - Thời gian di chuyển 4h

  Trạm dừng nghỉ thị xã An Khê - Tỉnh Gia Lai

  Miễn phí xe trung chuyển khăn lạnh, nước lọc

  Xuất bến: 12h30 , 13h30 , 14h30, 15h30 hàng ngày

  Khoảng cách 235 km - Thời gian di chuyển 4h

  Trạm dừng nghỉ thị xã An Khê - Tỉnh Gia Lai

  Miễn phí khăn lạnh,nước loc

  rent

  Cho Thuê Xe 16 Chỗ

  rent

  Cho Thuê Xe 4 chỗ

  rent

  Cho Thuê xe 45 Chỗ

  rent

  Cho Thuê Xe 29 Chỗ